Alzheimer – co to jest? Przyczyny, objawy i leczenie choroby

Wstęp:

Alzheimer to degeneracyjna choroba mózgu, która powoduje stopniowe pogorszenie funkcji poznawczych oraz utratę pamięci. Choroba ta, nazwana na cześć niemieckiego neurologa Aloisa Alzheimera, jest jednym z najpoważniejszych schorzeń neurologicznych, dotykającym głównie osoby starsze. W artykule tym dowiesz się, czym dokładnie jest Alzheimer, jakie są przyczyny i objawy tej choroby, a także jak można ją leczyć i zarządzać jej postępem.

Alzheimer – co to jest?

Alzheimer to nieuleczalne schorzenie neurologiczne, które prowadzi do postępującego uszkodzenia mózgu. Głównym objawem tej choroby jest upośledzenie pamięci, zwłaszcza w zakresie funkcji krótkotrwałej, co utrudnia codzienne funkcjonowanie pacjentów. Wraz z upływem czasu choroba prowadzi także do trudności w logicznym myśleniu, utracie orientacji w czasie i przestrzeni, a nawet utracie zdolności do samodzielnego wykonywania prostych czynności.

Przyczyny Alzheimera:

Choć dokładne przyczyny choroby Alzheimera nie są do końca poznane, to naukowcy wskazują na wiele czynników jako potencjalne powody jej rozwoju. Oto niektóre z nich:

 • Uszkodzenie białka beta-amyloidowego, które prowadzi do tworzenia się płyt amyloidowych w mózgu i zakłócenia jego funkcjonowania.
 • Uszkodzenie białka tau, które powoduje powstawanie skupisk neurofibrylarnych, tzw. „splotów neurofibrylarnych”, zaburzając strukturę komórek nerwowych.
 • Genetyczne predyspozycje – dziedziczność choroby Alzheimer jest potencjalnym czynnikiem ryzyka, jednak większość przypadków to sporadyczne przypadki.
 • Starzenie się – wiek jest największym czynnikiem ryzyka rozwoju choroby Alzheimer, której objawy najczęściej pojawiają się u osób powyżej 65. roku życia.

Objawy choroby Alzheimer

Podstawowe objawy choroby Alzheimer obejmują:

 • Utratę pamięci – zwłaszcza trudności w zapamiętywaniu najnowszych informacji, nazw ludzi i przedmiotów, powtarzanie pytań.
 • Zaburzenia poznawcze – trudności w planowaniu i wykonaniu czynności, problemy z logicznym myśleniem, utrata zdolności do rozwiązywania prostych problemów.
 • Trudności w poruszaniu się – utrata poczucia równowagi, dezorientacja w przestrzeni, trudności w chodzeniu.
 • Zmiany nastroju – depresja, nieuzasadniona drażliwość, zmienność stanu emocjonalnego.
Inni czytali także:  Co robić z bólem żołądka po jedzeniu? - 100% oryginalny poradnik

Pytania dotyczące choroby Alzheimer:

Q: Czy chorobę Alzheimer można wyleczyć?
A: Obecnie nie istnieje całkowite lekarstwo na chorobę Alzheimer. Jednak aktualne metody leczenia koncentrują się na zarządzaniu objawami, opóźnianiu postępu choroby i utrzymaniu jak najwyższej jakości życia pacjenta.

Q: Czy choroba Alzheimer jest dziedziczna?
A: Choć występują przypadki, gdzie choroba Alzheimer jest dziedziczna, większość przypadków to sporadyczne wystąpienie choroby bez znanego genetycznego podłoża.

Q: Jakie są czynniki ryzyka rozwoju choroby Alzheimer?
A: Głównymi czynnikami ryzyka są wiek, genetyczne predyspozycje, uszkodzenia białka beta-amyloidowego oraz białka tau.

Leczenie choroby Alzheimer

Mimo że nie ma obecnie lekarstwa na chorobę Alzheimer, istnieją dostępne terapie, które mogą pomóc w zarządzaniu objawami. Oto niektóre z metod leczenia choroby Alzheimer:

 • Leki przeciwdrgawkowe – stosowane w celu zmniejszenia ryzyka napadów padaczkowych, które czasami występują u pacjentów z zaawansowanym stadium choroby.
 • Terapie behawioralne – takie jak zajęcia terapeutyczne, trening pamięci czy terapie zajęciowe, które wspierają zdolności intelektualne i emocjonalne pacjenta.
 • Wsparcie społeczne – istotne jest zapewnienie pacjentowi wsparcia rodzinnej i społecznego, co może pomóc w utrzymaniu jakości życia.
 • Postępowanie opiekuńcze – szczególnie w późniejszych stadiach choroby, opieka nad osobą cierpiącą na Alzheimera staje się niezbędna, obejmując codzienną troskę o podstawowe potrzeby oraz monitorowanie zdrowotne.

Podsumowanie:

Alzheimer to degeneracyjna choroba mózgu, która prowadzi do stopniowej utraty pamięci oraz upośledzenia funkcji poznawczych. Choć nie ma obecnie lekarstwa na tę chorobę, istnieją metody leczenia i zarządzania objawami, które mogą pomóc pacjentom i ich rodzinom. Pamiętaj, że w przypadku podejrzenia choroby Alzheimer, ważne jest skonsultowanie się z lekarzem, który może dokładnie zdiagnozować schorzenie i zaplanować odpowiednie działania.